บ้าน / ข่าว / ข่าวอุตสาหกรรม / ผ้าคอมโพสิตคืออะไร? ผ้าคอมโพสิตดีหรือไม่?