บ้าน / ข่าว / ข่าวอุตสาหกรรม / วิธีการกำจัดโรคราน้ำค้างออกจากผ้า?