บ้าน / ข่าว / ข่าวอุตสาหกรรม / ผ้าทอดหมายถึงอะไร? ผ้าที่ทอดจะซีดจางง่ายหรือไม่?