บ้าน / ข่าว / ข่าวอุตสาหกรรม / เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% คืออะไร?