บ้าน / ข่าว / ข่าวอุตสาหกรรม / การแนะนำวิธีการบำรุงรักษากระเป๋ามีอะไรบ้าง?