บ้าน / ข่าว / ข่าวอุตสาหกรรม / มีวัสดุกี่ชิ้นในกระเป๋า?