บ้าน / ข่าว / ข่าวอุตสาหกรรม / ผ้าทั่วไปของเป้สะพายหลังคืออะไร?