บ้าน / ข่าว / ข่าวอุตสาหกรรม / ทำไมจึงมีความแตกต่างของสีระหว่างตัวอย่างผ้ากับตัวอย่างขนาดใหญ่?