บ้าน / ข่าว / ข่าวอุตสาหกรรม / วิธีการซักผ้าและการดูแลผ้าอย่างไร?