บ้าน / ข่าว / ข่าวอุตสาหกรรม / ผ้าไนลอนสำหรับปรับแต่งกระเป๋าเดินทาง!